Catàleg de recanvis

POLÍTICA GENERAL DE PRIVACITAT

1. Introducció

El dret a la intimitat, i en concret el dret a la protecció de dades personals és un dels valors de UNISTRAL RECAMBIOS, S.A.U, (en endavant, UNISTRAL), el qual es troba recollit en el nostre Codi Ètic.

L'objectiu d'aquesta política és explicar com UNISTRAL tractarà les dades personals que puguin ser recollides a través dels diferents formularis que puguin trobar-se en el lloc web de UNISTRAL. Les vostres dades personals seran tractades de forma confidencial i només per a aquelles finalitats que heu consentit, tal com s'explica a continuació en la present Política General de Privacitat i en cadascuna de les polítiques de privacitat dels diferents formularis.

2. Compromís amb la privacitat

UNISTRAL està plenament compromesa amb el compliment de la normativa i del Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea i la normativa relativa a la protecció de dades de caràcter personal vigent en cada moment, el qual és un objectiu prioritari per UNISTRAL.

Per això, UNISTRAL ha pres la determinació d'implementar els següents principis, amb la privacitat com a base en la qual es configuren tots els tractaments:

 • La transparència en el tractament de dades és una de les nostres prioritats, de manera que sempre que captem dades personals sobre vosaltres, us informarem degudament, en la política de privacitat corresponent, de les finalitats d'aquest tractament.
   
 • Sempre tractarem les dades que siguin estrictament necessàries per dur a terme el tractament informat.
   
 • Mai us obligarem a proporcionar dades personals, llevat que realment siguin necessàries per prestar-vos el servei que, si s'escau ens sol·liciteu.
   
 • Sempre que ens sigui possible, posarem a la vostra disposició mitjans senzills perquè pugueu controlar les vostres dades personals.
   
 • No compartirem dades amb cap tercer, excepte aquells proveïdors que ens presentin un servei, o amb aquells que, prèviament, us haguem informat i ens hagueu prestat el seu consentiment.
Necessita ajuda?

Necessita ajuda per trobar el recanvi que està buscant? Contacti amb el seu Proveïdor Oficial de FLUIDRA.